Tập Đoàn Máy Trắc Địa Nam Phương - Công ty TNHH Máy Trắc Địa Nam Phương

Máy Trắc Địa Nam Phương

Công ty TNHH Máy Trắc Địa Nam Phương

Tin tức >> Thông tin ngành
Giấy chứng nhận hệ thống NRS trạm CORS Giấy chứng nhận công nghệ CORS NRS được quốc tế và trong nước chấp nhận Giấy chứng nhận bằng Công nghệ NRS phục vụ trạm CORS(tiếng trung) Giấy chứng nhận bằng tiếng anh