Tập Đoàn Máy Trắc Địa Nam Phương - Công ty TNHH Máy Trắc Địa Nam Phương

Máy Trắc Địa Nam Phương

Công ty TNHH Máy Trắc Địa Nam Phương

Thông tin chi tiết
Công ty Nam Phương tham dự Hội thảo ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

Ngày 11/12/2015, Hội thảo "ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ" cơ hội và thách thức được tổ chức tại trường Đại học Tài nguyên & Môi trường với sự tham gia của nhiều nhà quản lý và cán bộ đang công tác trong ngành.Tại hội thảo  lần này Công ty Nam Phương cũng giới thiệu công nghệ GPS -RTK mới nhất hiện nay.

 

Giới thiệu công nghệ GPS mới tại hội thảo
 
**Các tin tức khác**